სიახლეები

შვედეთის სამეფოში პანდემიის პერიოდში დაწესებული ყველა შეზღუდვა მოიხსნა


პირველი აპრილიდან გაუქმდა ყველა შეზღუდვა, რაც გამოწვეული იყო პანდემიის გავრცელებასთან და უკავშირდებოდა შვედეთის სამეფოს საზღვრის კვეთას. შესაბამისად, საზღვრის კვეთისას მოხსნილია ვაქცინაციის საბუთის წარდგენის ვალდებულება.
საგულისხმოა, რომ აუცილებელია პანდემიამდე არსებული საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებული ზოგადი მოთხოვნების დაცვა!

სიახლეები